August 22, 2010

Risalah Mahasiswa Islam

Exco IT,Penerbitan  dan Tugas Khas telah menerbitkan beberapa Risalah Mahasiswa Islam. Risalah ini diterbitkan adalah bertujuan untuk perkongsian ilmu bersama-sama secara tidak langsung dapat menggalakkan dan meningktkan budaya cinta membaca di kalangan pelajar. Ketua Editor Risalah ini yang merupakan penggerak utama risalah ini ialah Ahmad Shahir bin Ahmad, Jabatan Dakwah dan Pengurusan ( kyo_shahir@yahoo.com.my)No comments:

Post a Comment